طرح لایه باز قالب اینستاگرامی دختر رزمی کار

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی تخم مرغ محلی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی تخفیف همبرگر مخصوص

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی باقلوا

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی آموزش میکاپ

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی کاپوچینو

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی آموزش هاکی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی آشپزی در خانه

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی خانم رزمی کار

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی میکاپ چشم

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی طراحی دوخت

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

دانلود طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی ساک چرخدار

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی لباسشویی های تخفیف خورده

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی ورزش در خانه

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

دانلود طرح لایه باز قالب اینستاگرامی زردچوبه

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

دانلود طرح لایه باز قالب اینستاگرامی ورزش بانوان

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

دانلود طرح لایه باز قالب اینستاگرامی ناگت مرغ

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی لوازم آرایشی لایت

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی اسپرسو

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی لوازم برقی آشپزخانه

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی میکاپ شینیون عروس

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی بنگاه ماشین

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی قهوه فروشی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی تخفیف اکسسوری

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی اسپرسو

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

دانلود طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی شاسی بلند

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی گیاه زعفران

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی فروش شاسی بلند خارجی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی تخفیف اکسسوری

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی ماشین های خارجی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی زردچوبه

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی اینستاگرامی فروش ویژه کت و شلوار

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی بنای تاریخی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی مرغ بریان تخفیفی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی کاناپه تک نفری

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی ماشین سنگین

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی جعبه ابزار

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی همبرگر تخفیف خورده

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی لاک ناخن تخفیفی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرام ساک چرخدار

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی میکاپ عروس

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی نوشیدنی های خنک

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی جهیزیه عروس

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه لایه باز قالب اینستاگرامی شینیون عروس

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح گرافیکی قالب اینستاگرامی فلاسک استیل

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی مرکبات

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی ابزار مکانیکی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

دانلود طرح لایه باز قالب اینستاگرامی یخچال ساید بای ساید

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی تقویت عضلات

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

طرح لایه باز قالب اینستاگرامی لوازم دیجیتالی

۱۵,۰۰۰ تومان

در این پست برای شما طراحان عزیز و گرامی یک طرح لایه باز بسیار زیبا و با کیفیت از قالب…

قالب اینستاگرام

اینستاگرام یک شبکه مجازی تحت وب رایگان می باشد که نزد ایرانیان از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد. بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای ایرانی از این شبکه مجازی برای بهبود کسب و کار و فروش خود استفاده می نمایند و اقدام به فروش کالاهای خود و یا تبلیغات در این شبکه مجازی می نمایند. تیم طراحی تیک طرح، برای سهولت کار طراحان ایرانی اقدام به ارائه قالب اینستاگرام لایه باز با فرمت PSD نموده تا طراحان و حتی صاحبان مشاغل و کسب و کارها بتوانند با استفاده از طرح لایه باز اینستاگرام اقدام به خلق تبلیغات خود با کمترین هزینه و زمان نمایند.

دانلود قالب اینستاگرام

طراحان ایرانی می توانند برای دانلود قالب اینستاگرام از دسته بندی طرح لایه باز قالب اینستاگرام استفاده نموده و بسته به نیاز و سلیقه خود از طرح ها استفاده نمایند. قالب لایه باز اینستاگرام به شما این امکان را می دهد تا در زمان و هزینه های خود صرفه جویی نموده و از طرفی با استفاده از طرح لایه باز قالب اینستاگرام کیفیت تبلیغات خود را افزایش دهید.

دانلود قالب اینستاگرام با فرمت PSD

قالب اینستاگرام ارائه شده در این بخش کاملا لایه باز بوده و با فرمت PSD ارائه شده اند تا شما طراحان عزیز این امکان را داشته باشید که طرح ها را طبق نیاز و سلیقه خود ویرایش نموده و استفاده نمایید. شما می توانید با دانلود قالب اینستاگرام و با استفاده از نرم افزار فتوشاپ تمامی لایه های طرح لایه باز قالب اینستاگرام را ویرایش نمایید تغییراتی از قبیل تغییر رنگ زمینه ها ، تغییر نوشته ها و فونت نوشته ها و . . .

قالب لایه باز اینستاگرام

قالب لایه باز اینستاگرام در ابعاد استاندارد اینستاگرام یعنی 1920 ×1080  و 1080 × 1080 طراحی و ارائه شده اند. شما با دانلود قالب اینستاگرام می توانید این ابعاد را نیز به دلخواه ویرایش و تغییر دهید ولی بهتر است از همان ابعاد استاندارد قالب لایه باز اینستاگرام استفاده نمایید. دانلود قالب های اینستاگرام باعث رشد چشمگیر کیفیت طرح های شما شده و اغلب باعث بهبود بهره وری کسب و کار شما خواهد شد.

طرح لایه باز قالب اینستاگرام

در این طرح ها دو طرح لایه باز قالب اینستاگرام وجود دارد یکی دانلود قالب پست اینستاگرام و دیگری دانلود قالب لایه باز استوری اینستاگرام که هر قالب در ابعاد مخصوص و استاندارد خود طراحی شده و بصورت کاملا لایه باز و با فرمت PSD ارائه شده اند و شما باید با استفاده از نرم افزار فتوشاپ اقدام به اعمال تغییرات و اصلاحات خود بر روی طرح ها نمایید. دانلود طرح لایه باز قالب اینستاگرام در نهایت باعث بهبود روند رشد کسب و کار شما خواهد شد.