طرح طلایی

35000 تومان
 • مدت زمان اشتراک : 90 روز
 • دانلود روزانه : 100 طرح عادی
 • سرعت دانلود : نامحدود
 • نوع دسترسی : دسترسی کامل

طرح نقره ای

25000 تومان
 • مدت زمان اشتراک : 60 روز
 • دانلود روزانه : 100 طرح عادی
 • سرعت دانلود : نامحدود
 • نوع دسترسی : دسترسی کامل

طرح برنزی

15000 تومان
 • مدت زمان اشتراک : 30 روز
 • دانلود روزانه : 100 طرح عادی
 • سرعت دانلود : نامحدود
 • نوع دسترسی : دسترسی کامل

توجه نمایید طرح های ویژه، که با علامت تاج در گوشه تصاویر آنها مشخص گردیده اند شامل دانلود بوسیله اشتراک نمی گردند و تنها از طریق خرید تکی قابل دانلود خواهند بود.

امور مشتریان و پشتیبانی : 8189 2842-021

ارتباط با مدیریت : 1214 9130-021

پشتیبانی تیک طرح